ZŠ a MŠ Přísnotice

Zápis do 1. třídy – proč jít právě k nám?

Co dalšího nabízíme?

Individuální přístup prostřednictvím diferencované výuky nabízíme všem žákům naší školy rovné šance na získání kvalitního vzdělávání, které odpovídá jejich individuálním potřebám a možnostem

Výukové metody – díky pokrokově smýšlejícím pedagogům využíváme učení skupinové, vrstevnické, kooperativní, projektové, činnostní, tvořivé; hodnotíme jak sumativně – známkou, tak formativně – slovně

Sfumato – splývavé čtení – metoda výuky čtení, více informací je zde: https://www.skolaprisnotice.cz/zakladni-skola/

Sport a pohyb – téměř denně chodí děti o přestávkách na školní dvůr, využíváme místní kulturní dům, fotbalové hřiště i blízký les, pořádáme zimní školy v přírodě s lyžařským výcvikem a plavecké kurzy

Konzultační hodiny ve třech – 2 x ročně se scházíme ve složení rodič – dítě – učitel a probíráme úspěchy a možnosti rozvoje každého dítěte

Moderní vybavení – všechny třídy jsou prostorné, vybaveny moderním stavitelným nábytkem, interaktivní tabulí a kobercem, využíváme mnoho názorných pomůcek a vzdělávacích her

Pěkné prostředí – pracujeme a učíme se v nově otevřené školní budově na okraji vesnice, všechny třídy jsou propojeny s prostorným školním dvorem, na který navazuje velmi často využívaná venkovní učebna

Školní družina a kroužky – ranní i odpolední družinu mohou navštěvovat žáci ze všech ročníků, provozní doba: 6:40 – 16:00

Příměstské tábory – o hlavních prázdninách každoročně organizujeme příměstský tábor pro naše žáky

Bezpečná škola – prostor školy je střežený kamerovým systémem a elektronicky zabezpečný, žáci si otvírají čipem, rodiče mají možnost ve webové aplikaci zjistit čas příchodu či odchodu dítěte

Comments are closed.