ZŠ a MŠ Přísnotice

Zaměstnanci

Pedagogický sbor

Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2. ročníku

Mgr. Lýdie Vlachová, třídní učitelka 3. a 4. ročníku

Ing. Jana Štěpánová, třídní učitelka 5. ročníkuk

Anna Tancerová, učitelka

Mgr. Šárka Ráabová, speciální pedagog

Karolína Fialová, vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Petra Valášková, vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Eva Šmerdová, asistent pedagoga

Martina Klementová, učitelka MŠ

Bc. Markéta Nečasová, učitelka MŠ

Jana Švecová, školní asistent

Správní zaměstnanci

Jitka Lipská, vedoucí stravování

Erika Bažantová, kuchařka

Zlata Herzánová, kuchařka

Zdeňka Mahovská, školnice

Marie Svobodová, uklízečka