ZŠ a MŠ Přísnotice

Zaměstnanci

Pedagogický sbor

Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka, třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Eva Holubářová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 1. a 3. ročníku

Ing. Jana Štěpánová, třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Mgr. Lýdie Vlachová, učitelka

Mgr. Šárka Raabová, speciální pedagog

Karolína Fialová, vychovatelka školní družiny

Tereza Cirhanová, učitelka mateřské školy

Martina Klementová, učitelka mateřské školy

Eva Šmerdová, asistent pedagoga

Petra Valášková, asistent pedagoga

Anna Slaná, školní asistent ZŠ

Jana Švecová, školní asistent MŠ

Správní zaměstnanci

Jitka Lipská, vedoucí stravování

Alena Fialová, kuchařka

Zlata Herzánová, kuchařka

Zdeňka Mahovská, školnice

Marie Svobodová, uklízečka