ZŠ a MŠ Přísnotice

Poděkování

Na závěr každého školního roku je třeba se zamyslet, zhodnotit a poděkovat. Dělám to každý rok, letos si dovolím své myšlenky zveřejnit.

Výbornou práci odvedli pedagogové ze školky i ze školy. Paní učitelky dokázaly děti zaujmout, naučit i usměrnit. Pracovaly s kolektivy dětí tak, aby se nikdo necítil odstrčený a všechny děti se ve škole a ve školce cítily dobře. Vychovatelky vytvořily z družiny místo plné her, zábavy i odpočinku. Pravou rukou všem byly asistentky pedagogů, bez kterých by byla naše práce mnohem náročnější. Naše speciální pedagožka se věnovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, jak to každý individuálně potřeboval. Všichni pedagogové organizují pro děti mnoho zajímavých vzdělávacích akcí. Nemusí. Dělají to pro nad rámec svých povinností. První poděkování tedy patří pedagogům.

Součástí naší organizace je školní jídelna. Denně naše paní kuchařky uvaří 80 obědů. Jejich práce je náročná a jídlo výborné. Druhé poděkování tedy posílám do kuchyně a do kanceláře nad kuchyní. Bez schopné vedoucí by kuchyně fungovala velmi špatně.

Mezi důležité osoby ve škole je třeba zařadit správní zaměstnance. Starají se o to, aby budovy byly uklizené a všechno na svých místech. Všichni víme, jak náročné je udržet pořádek v prostředí, kde se vyskytují děti. Třetí poděkování patří paní uklízečce a paní školnici.

Je třeba také ocenit vstřícný přístup zřizovatele. Pan starosta dělá čest své funkci, protože se opravdu stará. Je nám velkou oporou při řešení technických záležitostí ve školce i ve školce. Hádá se s dodavateli, řeší reklamace, osobně dohlíží na kvalitu odvedené práce a sám přiloží ruku k dílu tam, kde je třeba. Čtvrté poděkování tedy posílám na obecní úřad.

Páté poděkování patří starostlivým rodičům. Ze všech svých sil vytvářejí dětem bezpečné rodinné zázemí a podporují je. Spolupracují s námi, komunikují, dávají nám zpětnou vazbu, pomáhají nám. Spolupráce s rodiči je výborná, dětem svědčí a vím, že v málokteré škole a školce takhle dobře funguje.

Poslední dík patří těm nejmenším – dětem. Svým úsměvem, nadšením, dětskou i pubertální upřímností nám ukazují, že naše práce má smysl.

Vám všem ještě jednou děkuji a přeji pěkné léto.

Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka organizace

Předchozí

Následující

Comments are closed.