ZŠ a MŠ Přísnotice

Poděkování

Děkuji zaměstnancům školy, jak pedagogickým, tak nepedagogickým, za skvělou práci v nadstandartní kvalitě.

Děkuji rodičům za skvělou spolupráci, komunikaci, vstřícnost a pochopení.

Děkuji dětem ze školky a žákům ze školy za nadšení, šíření dobré nálady a úsměvů.

Děkuji panu starostovi a všem přátelům školy za podporu.

Přeji všem krásné léto, dětem skvělé prázdniny a dospělým příjemný čas strávený s blízkými.

Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka

Comments are closed.