ZŠ a MŠ Přísnotice

Příměstský tábor o letních prázdninách

V letošním školním roce je možné přihlásit své dítě opět na 2 turnusy příměstského tábora a využít dotaci OPZL.

12. – 16. července – KAPACITA OBSAZENA

19. – 23. července – volná kapacita 4 účastníci

Podmínkou pro využití dotace je dítě navštěvující 1. stupeň ZŠ a rodič pracující, studující nebo účastník rekvalifikace.

Cena tábora: 500 Kč s využitím dotace/1100 Kč bez využití dotace, cena zahrnuje oběd, ovoce, pitný režim, kvalifikovaný dozor, sportovní a doplňkové potřeby

Pro využití dotace z programu OPZL je potřeba doložit oběma rodiči následující doklady potvrzené v měsíci červnu:

  • zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru na předepsaný formulář
  • OSVČ doloží potvrzení o evidence na ČSSZ
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu na předepsaný formulář
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na předepsaný formulář

Podrobnější informace najdete na 1. straně přihlášky Přísnotice. Dokumenty k vyplnění jsou ke stažení zde:

Comments are closed.