ZŠ a MŠ Přísnotice

Ředitelské volno 27. září

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno – venkov rozhodla v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a po projednání se zřizovatelem o vyhlášení ředitelského volna dne 27. září 2021.

Comments are closed.