ZŠ a MŠ Přísnotice

Služba vzdálené podpory

Prev-centrum nabízí konzultace rodičům, dětem i pedagogům.

Děti se na nás mohou obrátit například v případě, že:

  • Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku
  • Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit
  • Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

Rodiče a pedagogové se na nás mohou obrátit například v případě, že:

  • Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)
  • Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky
  • Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času
  • Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky
Comments are closed.