ZŠ a MŠ Přísnotice

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče!

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne v letošním školním roce zápis dětí do mateřské školy s využitím elektronické přihlášky prostřednictvím webové aplikace edookit.

Přihlášky k zápisu je možné podávat v termínu 3. 5. 2021 8:00 hod – 14. 5. 2021 15:00 hod

Do mateřské školy bude přijato 5 dětí.

Nejpozději od září 2021 bude kapacita školky navýšena o další třídu a přibude dalších 20 volných míst. Zápis do nové třídy může proběhnout až po vyřízení veškeré stavební a předávací dokumentace a následném zápisu do Rejstříku škol. Termín zápisu do nové třídy bude včas zveřejněn na našem webu. Předem si můžete připravit nezbytné dokumenty, které budete k zápisu přikládat, viz níže.

Dokumenty, které je nutné předložit při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání – stačí prosté kopie (scan, foto z mobilu); dokumenty se stanou součástí Spisu a je s nimi zacházeno v souladu s GDPR:

Prosím, postupujte následovně:

  1. Klikněte na obrázek s nápisem Online zápis žáků do prvních tříd

2. Vyplňte osobní údaje dítěte a zákonného zástupce

3. Doplňte veškeré ostatní údaje, které se Vašeho dítěte týkají

4.Vložte kopii rodného listu, občanského průkazu, potvrzení lékaře

5. Před odesláním odklikněte souhlas se zpracováním osobních údajů

6. Pokud jste uvedli emailovou adresu, dostanete vyplněnou přihlášku ve formát PDF také do mailu

7. Stáhněte přihlášku ve formátu PDF a vyberte jednu z možností:

  • Vytiskněte, vlastnoručně podepište a po předchozím upozornění mailem vhoďte v obálce do schránky ZŠ na adrese Výhon 354, 664 63 Přísnotice; převzetí potvrdím také mailem, abyste měli jistotu, že je vše v pořádku
  • Vytiskněte, vlastnoručně podepište a na výše uvedenou adresu pošlete poštou
  • Jestliže máte datovou schránku, zašlete přihlášku na adresu vwsvhsf. Přihlášku zaslanou datovou schránkou není třeba podepisovat. Není důležité, zda má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Není možné využít datovou schránku společnosti, přestože je zákonný zástupce jednatel či majitel. Datovou schránku si zdarma může založit každý občas, více info zde: https://chcidatovku.cz/.
  • Zašlete přihlášku prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu reditelna@skolaprisnotice.cz.

Přihlášku je třeba do školy doručit nejpozději do pěti dní od online registrace.

Každému dítěti je v žádosti vygenerováno registrační číslo, ve zveřejněném seznamu přijatých dětí nebudou uvedena jména, ale pouze přidělená čísla.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději 19. května na webových stránkách v sekci úřední deska a na vstupních dveřích ZŠ na adrese Výhon 354, Přísnotice.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno do vlastních rukou.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat. Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy

Comments are closed.