ZŠ a MŠ Přísnotice

Zápis k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Zveme Vás i Vaše děti k zápisu do 1. ročníku. Pro školní rok 2024/25 bude přijato maximálně 18 dětí.

Motivační část zápisu se bude konat 25. dubna. Všichni se sejdeme ve škole v 15:30 hod. Děti rozdělíme do skupinek a za pomoci žáků 5. ročníku budou plnit úkoly na připravených stanovištích. Mimo jiné sledujeme, jak dítě zvládne odejít od rodiče, pracovat podle pokynů, hovořit s neznámým člověkem. Nejedná se o žádné testy či zkoušky. Zápis má být pro dítě motivací k velké změně, která ho od září čeká. S rodiči vyřídíme nezbytnou dokumentaci, podáme podrobnější informace k následujícímu školnímu roku, nabídneme prohlídku školních pomůcek, zodpovíme veškeré otázky. Rodiče si k zápisu vezmou občanský průkaz. Děti, které nenavštěvují naši mateřskou školu, budou potřebovat rodný list.

Administrativní část zápisu proběhne elektronicky. V termínu 10. – 20. dubna bude zpřístupněna aplikace edookit, kde vyplníte potřebné údaje. Vyplněním a odesláním budete přihlášeni k zápisu. V případě žádosti o odklad kontaktujte ředitelku školy.

Přihlášky k zápisu je možné poddávat v termínu 10. 4. 2024 12:00 hod – 20. 4. 2024 12:00 hod

Při elektronickém zápisu postupujte následovně:

  1. Klikněte na obrázek s nápisem Online zápis žáků do prvních tříd

2. Vyplňte osobní údaje dítěte a zákonného zástupce

3. Doplňte veškeré ostatní údaje, které se Vašeho dítěte týkají (odklad, zdravotní omezení, vložte doporučení z PPP)

4. V případě, že dítě není zapsáno do MŠ Přísnotice, vložte kopii rodného listu a svého občanského průkazu

5. Před odesláním odklikněte souhlas se zpracováním osobních údajů

6. Pokud jste uvedli emailovou adresu, dostanete vyplněnou přihlášku ve formátu PDF také do mailu

7. Stáhněte přihlášku ve formátu PDF a vyberte jednu z možností:

  • Vytiskněte, vlastnoručně podepište a odevzdejte ve škole po příchodu k zápisu dne 25. 4.
  • Zašlete přihlášku datovou schránkou na adresu vwsvhsf. Přihlášku zaslanou datovou schránkou není třeba podepisovat. Není důležité, zda má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Není možné využít datovou schránku společnosti, přestože je zákonný zástupce jednatel či majitel. Datovou schránku si zdarma může založit každý občas, více info zde: https://chcidatovku.cz/.
  • Zašlete přihlášku prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu reditelna@skolaprisnotice.cz.

Přihlášku je třeba do školy doručit nejpozději do pěti dní od online registrace.

Každému dítěti je v žádosti vygenerováno registrační číslo, ve zveřejněném seznamu přijatých žáků budou děti uvedeny pod těmito čísly. Tento údaj je vhodné si zaznamenat.

Oznámení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno nejpozději 3. května na webových stránkách v sekci úřední deska a na vstupních dveřích ZŠ na adrese Výhon 354, Přísnotice.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno do vlastních rukou.

Kritéria pro přijetí do ZŠ stáhnout

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat. Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy

Comments are closed.