ZŠ a MŠ Přísnotice

Zápis k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče předškoláků!

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne v letošním školním roce zápis dětí do 1. ročníku s využitím elektronické přihlášky prostřednictvím webové aplikace edookit.

Přihlášky k zápisu je možné podávat v termínu 12. 4. 2021 8:00 hod – 23. 4. 2021 15:00 hod

Do 1. ročníku bude přijato maximálně 15 dětí.

Prosím, postupujte následovně:

  1. Klikněte na obrázek s nápisem Online zápis žáků do prvních tříd

2. Vyplňte osobní údaje dítěte a zákonného zástupce

3. Doplňte veškeré ostatní údaje, které se Vašeho dítěte týkají (odklad, zdravotní omezení, vložte doporučení z PPP)

4. V případě, že dítě není zapsáno do MŠ Přísnotice, vložte kopii rodného listu

5. Před odesláním odklikněte souhlas se zpracováním osobních údajů

6. Pokud jste uvedli emailovou adresu, dostanete vyplněnou přihlášku ve formát PDF také do mailu

7. Stáhněte přihlášku ve formátu PDF a vyberte jednu z možností:

  • Vytiskněte, vlastnoručně podepište a po předchozím upozornění mailem vhoďte v obálce do schránky ZŠ na adrese Výhon 354, 664 63 Přísnotice; převzetí potvrdím také mailem, abyste měli jistotu, že je vše v pořádku
  • Vytiskněte, vlastnoručně podepište a na výše uvedenou adresu pošlete poštou
  • Jestliže máte datovou schránku, zašlete přihlášku na adresu vwsvhsf. Přihlášku zaslanou datovou schránkou není třeba podepisovat. Není důležité, zda má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Není možné využít datovou schránku společnosti, přestože je zákonný zástupce jednatel či majitel. Datovou schránku si zdarma může založit každý občas, více info zde: https://chcidatovku.cz/.
  • Zašlete přihlášku prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu reditelna@skolaprisnotice.cz.

Přihlášku je třeba do školy doručit nejpozději do pěti dní od online registrace.

Každému dítěti je v žádosti vygenerováno registrační číslo, ve zveřejněném seznamu přijatých žáků budou děti uvedeny pod těmito čísly.

Oznámení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno nejpozději 30. dubna na webových stránkách v sekci úřední deska a na vstupních dveřích ZŠ na adrese Výhon 354, Přísnotice.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno do vlastních rukou.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat. Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy

Předchozí

Comments are closed.