ZŠ a MŠ Přísnotice

Mateřská škola

O nás

Jednotřídní mateřská škola v Přísnoticích byla uvedena do provozu v prosinci roku 1977 jako součást právního subjektu ZŠ a MŠ Přísnotice. Od září 2021 je škola dvoutřídní a zcela bezbariérová. Mateřská škola je umístěna v samostatné víceúčelové dvoupodlažní budově, kterou vstupní vestibul spojuje s budovou základní školy. Součástí mateřské školy je i prostorná zahrada s vybaveným dětským hřištěm. Celý komplex se nachází v oploceném areálu na okraji obce.

Obě třídy mateřské školy mají dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. V přízemí budovy je 1. oddělení, v patře druhé oddělení.

Ke každé třídě náleží šatna, umývárna a WC pro děti. Prostorná třída je opticky rozdělena na dvě části – prostornou hernu s kobercem a samostatnými herními kouty a třídu se stolečky a výtvarným koutem. Tato část zároveň slouží pro děti z MŠ v době oběda jako jídelna. Lehátka na odpolední odpočinek jsou uložena ve skříních v každé třídě.

K dispozici je vybavená cvičebna, která se nachází v 1. patře. Součástí budovy je kancelář vedoucí stravování, školní kuchyně a školní jídelna pro žáky základní školy. Při rekonstrukci se nezapomnělo ani na zázemí pro pedagogické i správní zaměstnance

Blízké okolí s rybníkem Lhétou a nedalekým lesem je využíváno nejen k procházkám, ale také k pozorování přírody, tematicky zaměřeným činnostem a hrám. Děti také navštěvují hřiště vedle školky a fotbalové hřiště. Při nepřízni počasí chodí na vycházky do vesnice, kde se seznamují s významnými budovami a bezpečným pohybem.

Samozřejmostí je u nás osobní přístup k dětem, k jejich starostem i radostem. Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj, na tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí. Vzdělávání probíhá formou tradiční i alternativní. Dětem a rodičům nabízíme množství akcí, které pořádáme během celého roku – plavecký výcvik, návštěvy základní školy před zápisem, edukativně stimulační skupiny pro předškoláky, zahradní párty pro rodiče a děti. Věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.