ZŠ a MŠ Přísnotice

Mateřská škola

O nás

Mateřská škola v Přísnoticích byla uvedena do provozu jako jednotřídní mateřská škola v prosinci roku 1977. Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Přísnotice. Je umístěna v samostatné víceúčelové dvoupodlažní budově. Součástí mateřské školy je i prostorná zahrada s vybaveným dětským hřištěm. Celý komplex se nachází v oploceném areálu nedaleko volné přírody.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Má vlastní vchod do budovy, v přízemí je umístěna šatna, kde se děti přezouvají.

V prvním patře je šatna, umývárna, WC, kancelář, školní kuchyně, zázemí pro pedagogické pracovníky. Pro předškolní vzdělávání se nachází také v prvním patře prostorná třída, která je rozdělena shrnovací stěnou na dvě části – prostornou hernu s kobercem a samostatnými herními kouty a třídu se stolečky a výtvarným koutem. Tato část zároveň slouží pro děti z MŠ v době oběda jako jídelna. Mateřská škola má samostatnou ložnici, která je vybavena lehátky.

Blízké okolí s rybníkem Lhétou a nedalekým lesem je využíváno nejen k procházkám, ale také k pozorování přírody, tematicky zaměřeným činnostem a hrám. Děti také navštěvují hřiště vedle školky a fotbalové hřiště. Při nepřízni počasí chodí na vycházky do vesnice, kde se seznamují s významnými budovami a bezpečným pohybem.

Samozřejmostí je u nás osobní přístup k dětem, k jejich starostem i radostem. Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj, na tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí. Vzdělávání probíhá formou tradiční i alternativní. Dětem a rodičům nabízíme množství akcí, které pořádáme během celého roku – plavecký výcvik, návštěvy základní školy před zápisem, edukativně stimulační skupiny pro předškoláky, zahradní párty pro rodiče a děti. Věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.