ZŠ a MŠ Přísnotice

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno – venkov rozhodla v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a po projednání se zřizovatelem o 
Více
Díky úspěšnému zapojení do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích jsme obdrželi certifikát strategicky řízené školy. Tento certifikát nelze koupit, je nutné projít tříletým procesem a úspěšně ho zakončit. Naší škole se to zdařilo.
Více
Pomůcky, které budou děti potřebovat do nového školního roku, najdete v sekci pro rodiče v oddíle Seznamy pomůcek, viz odkaz: https://www.skolaprisnotice.cz/zakladni-skola/pro-rodice-zs/#1598935685493-a79970ad-73d
Více