ZŠ a MŠ Přísnotice

Příchod dětí v 8 hod, rozcházení v 16 hod. Děti budou mít denně s sebou: batoh, pláštěnku, 1x roušku v sáčku, pití, svačinu, tužku na psaní, šátek na hry, repelent. Obědy jsou zajištěné.
Více
Děkujeme za kytičky a dárečky, které jsme dostaly. Přejeme dětem i dospělým hezké prázdniny a těšíme se v září!
Více
Činnost školní družiny bude přerušena v období 29. – 30. 6. (ředitelské volno), a dále 1. července – 31. srpna (hlavní prázdniny)
Více