ZŠ a MŠ Přísnotice

Informace o stravování

Přihláška ke stravování je ke stažení zde: přihláška ke stravování

Po vyplnění a podepsání je třeba ji odevzdat vedoucí stravování.

Ceny stravného MŠ

Strávníci 3-6 let
Přesnídávka - 11Kč
Oběd - 28Kč
Svačina - 11Kč
Pitný režim - 4Kč
Strávníci 7-8 let
Přesnídávka - 13Kč
Oběd - 34Kč
Svačina - 12Kč
Pitný režim - 4Kč

Ceny stravného ZŠ

Strávníci 7-10 let
Oběd - 34Kč
Strávníci 11-14 let
Oběd - 36Kč

Zaměstnanci

Oběd - 36Kč

Orientační výše měsíčních plateb

Mateřská škola
Děti 3-5 let, celodenní provoz (strava + školné) - 1480Kč
Děti 5-6 let, předškoláci (pouze strava) - 1080Kč
Děti 7-8 let, předškoláci (pouze strava) - 1260Kč
Základní škola
Žáci 7-10 let (strava + družina) - 780Kč
Žáci 11-14 let (strava + družina) - 820 Kč

Stravné se platí inkasem z účtu vždy k 20. dni v následujícím měsíci.

Odhlásit dítě ze stravování lze pouze den předem, a to přes aplikaci edookit do 14 hod. Informace lze získat na tel. čísle: +420 777 720 688. V případě náhlého onemocnění si lze jídlo  první den nemoci vyzvednout do jídlonosiče.

Co u nás vaříme