ZŠ a MŠ Přísnotice

Informace o stravování

Přihláška ke stravování je ke stažení zde: přihláška ke stravování

Po vyplnění a podepsání je třeba ji odevzdat vedoucí stravování.

Ceny stravného MŠ

Strávníci 3-6 let
Přesnídávka - 10Kč
Oběd - 24Kč
Svačina - 10Kč
Strávníci 7-8 let
Přesnídávka - 11Kč
Oběd - 29Kč
Svačina - 11Kč

Ceny stravného ZŠ

Strávníci 7-10 let
Oběd - 29Kč
Strávníci 11-14 let
Oběd - 32Kč

Zaměstnanci

Oběd - 32Kč

Výše měsíčních záloh

Mateřská škola
Děti 3-5 let, celodenní provoz (strava + školné) - 1200Kč
Děti 5-6 let, předškoláci (pouze strava) - 880Kč
Děti 7-8 let, předškoláci (pouze strava) - 1020 Kč
Základní škola
Žáci 7-10 let (strava + družina) - 680 Kč
Žáci 11-14 let (strava + družina) - 740 Kč

Zálohy se platí se vždy do 25. předchozího měsíce (např. záloha na měsíc Říjen se platí nejpozději do 25. Září)

Odhlásit dítě ze stravování lze pouze den předem, a to formou SMS do 14 hod na tel. čísle: +420 777 720 688. V případě náhlého onemocnění si lze jídlo vyzvednout do jídlonosiče.