ZŠ a MŠ Přísnotice

Školní družina

Provoz školní družiny

  • Ráno 6:40 - 7:40
  • Odpoledne konec vyučování - 16:00

Rozpis kroužků

Pondělí
  • Předmět speciálně pedagogické péče 13:30 - 17:00
  • Počítačový kroužek 13:30 - 15:00
Úterý
  • Výtvarný kroužek 13:30 - 14:30
Středa
  • Pohybový kroužek 13:30 - 14:30
Čtvrtek
  • Taneční kroužek 13:30 - 14:30
Pátek
  • Vycházky školní družiny 13:30 - 15:30

Vycházky

Každý pátek chodí školní družina na tematické vycházky. Odchod od školy ve 13:30 hod, návrat v 15:30 hod. Doporučujeme, aby děli měly vhodné oblečení a obuv.

Z důvodu vycházek je páteční odchod z družiny možný po obědě, ve 13:30 a poté až v 15:30.

Vycházky jsou plánovány podle vzdělávacích potřeb školní družiny a vnějších podmínek.