ZŠ a MŠ Přísnotice

Školní družina

Provoz školní družiny

  • Ráno 6:40 - 7:40
  • Odpoledne konec vyučování - 16:00

Rozpis kroužků

Pondělí
  • Spec. pedagog 13:30 - 16:30
  • Malý badatel 4. - 5. roč. 13:30 - 14:30
  • Pohybový kroužek 13:30 - 14:30
Úterý
  • Malý badatel 1. - 3. roč. 13:30 - 14:30
Středa
  • Taneční kroužek 13:30 - 14:30
Čtvřtek
  • Dramatický kroužek 13:30 - 14:30
  • Výtvarný kroužek 13:30 - 15:30
Pátek
  • Vycházky školní družiny 13:30 - 16:00

Vycházky

Každý pátek bude školní družina chodit na tematické vycházky. Odchod od školy ve 14 hod, návrat před 16 hod. Doporučujeme, aby děli měly vhodné oblečení a obuv.

Plán vycházek – může se v průběhu roku měnit podle vzdělávacích potřeb školní družiny a vnějších podmínek.