ZŠ a MŠ Přísnotice

Školní družina

Provoz školní družiny

 • Ráno 6:30 - 7:45
 • Odpoledne konec vyučování - 16:15

Časy odchodů ze školní družiny

 • Pondělí 12:30 nebo 13:00 (po obědě), 14:30 (po kroužku), 15:00 – 16:15 kdykoli
 • Úterý 12:30 nebo 13:00 (po obědě), 14:30 (po kroužku), 15:00 – 16:15 kdykoli
 • Středa 12:30 nebo 13:00 (po obědě), 14:30 (po kroužku), 15:00 – 16:15 kdykoli
 • Čtvrtek 12:30 nebo 13:00 (po obědě), 14:30 (po kroužku), 15:00 – 16:15 kdykoli
 • Pátek 12:30 nebo 13:00 (po obědě), 16:15

Rozpis kroužků

Pondělí
 • Předmět speciálně pedagogické péče 13:30 - 16:00
 • Výtvarný kroužek 13:30 - 14:30
Úterý
 • Počítačový kroužek 13:30 - 14:30
Středa
 • Keramika 14:00 - 15:00
Čtvrtek
 • Předmět speciálně pedagogické péče 13:30 - 14:45
 • Taneční kroužek 13:30 - 14:30
Pátek
 • Projektový den 13:30 - 16:15

Vycházky

Každý pátek se ve školní družině koná projektový den. Zaměřujeme se na určité téma, chodíme na delší vycházky, jezdíme na delší výlety.  Odchod od školy je obvykle ve 13:00 hod, návrat v 16:15 hod. Doporučujeme, aby děli měly vhodné oblečení a obuv.

Z důvodu vycházek je páteční odchod z družiny možný po obědě a poté až v 16:15.

Vycházky jsou plánovány podle vzdělávacích potřeb školní družiny a vnějších podmínek.