ZŠ a MŠ Přísnotice

V pátek 14.1. jsme se vydali s dětmi bruslit na kluziště do Žabčic.
Více
Každý rok trénuje s dětmi básničky, tanečky a koledy, se kterými vystoupíme při rozsvěcení vánočního stromku v Přísnoticích.
Více
Po prázdninách jsme ve škole měli projektový den s názvem Dušičky nebo Halloween? Objevovali jsme se rozdíly mezi slovanskými a anglosaskými tradicemi při oslavách těchto svátků. Kromě toho jsme zaměřili na zdokonalování klíčových kompetencí a průřezových témat. Na pěti stanovištích děti rozvíjely hrubou a jemnou motoriku, 
Více
V pátek 22. října pořádala školní družina Halloweenskou party. Na programu byly různé hry a soutěže s Halloweenskou tematikou. Maminky připravily skvělé občerstvení a nechyběla ani pořádná diskotéka.
Více
I ve slohu se dá vařit pudink – popis pracovního postupu
Více
Pouštění draků ve školní družině.
Více
Dokud nám počasí venku přeje, chodíme s dětmi v tělocviku na hřiště.
Více
Malá ochutnávka výuky prvňáčků – trénování paměti, grafomotoriky, jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, rozvoj vzájemné komunikace, naslouchání, pozornosti.
Více
Soutěž v házení papírem
Více