ZŠ a MŠ Přísnotice

Podzim je spojen se sklizní úrody, proto jsme letošní podzimní projekt zaměřili na jeden dar přírody, který všichni známe – jablko. Během projektu s názvem Jablkobraní jsme se dozvěděli více informací o jablku a zjistili, co vše s ním můžeme dělat např. moštovat, tvořit razítka nebo upéct 
Více
V pátek 21. 10. pořádala družina Halloweenskou párty. Programem děti provázel klaun Pennywise a strašidelná čarodějnice. Maminky nachystaly krásné strašidelné občerstvení a paní učitelky se postaraly o výzdobu. Na programu byla diskotéka, soutěže v týmu, módní přehlídka a samozřejmě ochutnávka občerstvení. Přijela k nám na párty strašidla všech druhů: 
Více
Jako každý rok školní družina pořádala Drakiádu na fotbalovém hřišti v Přísnoticích. Vítr nám sice moc nefoukal, ale draci nám i tak létali vysoko.
Více
Hlavní náplní hodiny byl zpěv, vnímání a realizace rytmického doprovodu, hra na boomwhackers.
Více
Na Den dětí 1. června jsme v rámci posilování mezigeneračních vztahů navštívili Senior Park v Medlově u Brna. Seniorům jsme přivezli vlastnoručně vyrobené dárečky a připravili jsme pro ně program tvořený básničkami, tanečkem a společným vyráběním. Na oplátku byly děti odměněny zmrzlinou a malým dárečkem.
Více
V pátek 3.6. jsme si v družině udělali Den naruby. Děti přišly tematicky oblečené (dívky převlečené za chlapce, každá ponožka jiná apod.). Program družiny si děti vytvořily sami. Hrála se pantomima, přetahovaná, hra s názvem Buchta a nakonec vodní balónková bitva.
Více
Ve čtvrtek 9.6. jsme si s dětmi udělali v družině Hawaiské odpoledne. Celým odpolednem nás provázela hudba a příjemná atmosféra. Děti si míchaly dětské koktejly, soutěžily v podlézání a nechyběl samozřejmě tanec. Více fotografií na Zonerama.
Více
S letošními páťáky jela třídní paní učitelka na kolech na den otevřených dveří do ZŠ Židlochovice.
Více
V týdnu od 4. do 8. dubna se předškoláci vydali do 1. třídy. Děti spolupracovaly ve smíšených dvojicích a užily si připravenou vyučovací hodiny. Druhý den byl program opačný. Školáci se vydali do školky. S kamarády si vyrobili papírové aktovky s pastelkami.
Více
V kroužku malého badatele děláme různé pokusy. Jedním z nich byla výroba sopky.
Více