ZŠ a MŠ Přísnotice

Fotbalový turnaj McDonald’s Cup 2024 je největší fotbalový turnaj pro školy. Hrát mohou holky a kluci a tak jsem si řekli proč ne? Turnaje pro málotřídní školy, který se konal ve Vojkovicích, jsme se zúčastnili a nasbírali jsme mnoho cenných zkušeností.
Více
3. května se u nás uskutečnila Noc s Andersenem. Paní vychovatelky z družiny připravily pro děti dobrodružnou cestu příběhem Ledové královny i stezku odvahy.
Více
V květnu jsme s první a druhou třídou v pracovních činnostech vyráběli dárek pro maminky. A protože už je venku hezky, používáme k tvorbě i přírodniny.
Více
Při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 2. prosince jsme uspořádali charitativní sbírku. Výtěžek ve výši 7 358 Kč jsme předali Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.
Více
Před Vánoci jsme opět navštívily seniory v Senior parku v Medlově. Předvedly jsme krátké divadelní představení a zazpívaly koledy.
Více
Na den dětí jsem jeli udělat radost seniorům do Medlova. Děti zatančily, zarecitovaly básničky. Společně jsme si zazpívali.
Více
V komunikační a slohové výchově jsme se zabývali popisem pracovního postupu. Nejprve jsme upekli závin a pak jsme popisovali, jaký byl postup.
Více
Dne 10. března se družina vydala na výlet do Židlochovic na hasičskou stanici. Hasiči nás seznámili s jejich prací, vysvětlili kdo se může stát hasičem, jak rychle se musí hasič stihnout převléct do hasičského oděvu a další zajímavosti. Spustili nám falešné hlášení požáru s ukázkou chystání na výjezd. 
Více
V pátek dne 3. března se v družině konala taneční soutěž Let’s dance. O první místo soutěžily tři taneční skupiny: Gumídci, Čerňoušci a DWG. Taneční skupiny byly tvořeny děvčaty, které navštěvují taneční kroužek. Hudbu i celou sestavu si devčata vybrala a nacvičila sama. V porotě zasedla Marie Svobodová, Jana 
Více
Naše spolupráce se Senior Parkem v Medlově pokračuje i v novém roce. Vybraní žáci tentokrát pomohli s organizací Medlovské zimní olympiády.
Více