ZŠ a MŠ Přísnotice

Díky úspěšnému zapojení do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích jsme obdrželi certifikát strategicky řízené školy. Tento certifikát nelze koupit, je nutné projít tříletým procesem a úspěšně ho zakončit. Naší škole se to zdařilo.
Více
Informace najdete v sekci pro rodiče v oddíle Co vaše dítě potřebuje do školky, viz odkaz: https://www.skolaprisnotice.cz/materska-skola/pro-rodice-ms/#1589885127185-a0fbb4ae-1afc
Více
Pomůcky, které budou děti potřebovat do nového školního roku, najdete v sekci pro rodiče v oddíle Seznamy pomůcek, viz odkaz: https://www.skolaprisnotice.cz/zakladni-skola/pro-rodice-zs/#1598935685493-a79970ad-73d
Více
Na závěr každého školního roku je třeba se zamyslet, zhodnotit a poděkovat. Dělám to každý rok, letos si dovolím své myšlenky zveřejnit. Výbornou práci odvedli pedagogové ze školky i ze školy. Paní učitelky dokázaly děti zaujmout, naučit i usměrnit. Pracovaly s kolektivy dětí tak, aby se 
Více
Děkujeme za všechny dárečky a kytičky od dětí ze školky i ze školy. Přejeme všem dětem i rodičům pěkné prázdniny a 1. září se už na všechny těšíme!!!
Více
Schůzka všech rodičů dětí, které budou od září navštěvovat mateřskou školu, se bude konat ve čtvrtek 26. srpna v 15:30 v mateřské škole. Účast je velmi důležitá. Prosím, děti nechte doma.
Více
Všichni přihlášení účastníci vyplní přiložené dokumenty a první den tábora je odevzdají. Úrazové pojištění ZŠ se nevztahuje na aktivity pořádané o prázdninách, proto doporučujeme soukromé úrazové pojištění. Informace ohledně případného testování zjišťujeme. INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA COVID-19 Podmínky vydané MŠMT a MZ, které je nutné splnit 
Více
Činnost školní družiny se přerušuje na dobu hlavních prázdnin 1. 7. – 31. 8. 2021. Rozhodnutí zde:
Více
Provoz mateřské školy se přerušuje od 26. července do 31. srpna. Rozhodnutí zde:
Více
Během velikonočních prázdnin proběhla ve spolupráci ZŠ a MŠ zaječí olympiáda. Děti měly v obci nachystané různé úkoly. Za jejich splnění dostaly indicii, která je dovedla k odměně od zajíčků v podobě zlaté madaile.
Více