ZŠ a MŠ Přísnotice

Hlavní náplní hodiny byl zpěv, vnímání a realizace rytmického doprovodu, hra na boomwhackers.
Více