ZŠ a MŠ Přísnotice

Jak na to?

Obsah

 1. Přihlášení do administračního rozhraní
 2. Vytvoření nového příspěvku
 3. Úprava existujícího příspěvku
 4. Vytvoření plánované akce
 5. Úprava existující plánované akce
 6. Vytvoření nové stránky
 7. Úprava jídelníčku

1. Přihlášení do administračního rozhraní

 1. V internetovém prohlížeči otevřete adresu: https://www.skolaprisnotice.cz/wp-admin
 2. Vyplňte uživatelské jméno a heslo.
 3. Potvrďte stisknutím tlačítka Přihlásit se

Po přihlášení uvidíte administrační rozhraní webu. Všimněte si nabídky na levé straně. Zejména položek Příspěvky, Akce, Stránky a Média.

2. Vytvoření nového příspěvku

Z hlavní nabídky vyberte položku Příspěvky a následně Vytvořit příspěvek. Tím otevřete formulář pro tvorbu příspěvků viz. obrázek níže.

 1. Vyplňte název příspěvku
 2. Na pravé straně můžete změnit viditelnost, či datum a čas , kdy má být příspěvek zveřejněn. Například pokud si chcete příspěvek připravit, ale již předem víte, že jej budete publikovat později.
 3. Vyberte rubriku, do které příspěvek patří.
  Vždy vyberte co nejspecifičtější rubriku! Pokud kupříkladu chcete, aby se příspěvek objevil v aktualitách pro základní školu, vyberte pouze rubriku Aktuality ZŠ. Jelikož rubriky tvoří stromovou strukturu, systém již bude vědět, že tento příspěvek spadá také do nadřazené rubriky Základní škola.
  V případě, že zaškrtnete obě rubriky (Aktuality ZŠ i Základní škola) objeví se na domovské stránce další položka ve filtru aktualit a pouze tím návštěvníky stránek zmatete.
  Může nastat situace, kdy bude příspěvek relevantní pro více rubrik (např. Aktuality ZŠ i Aktuality MŠ). V takovém případě lze vybrat obě dvě rubriky, protože logicky spadají do různých stromových struktur.
 4. Vyplňte samotný obsah příspěvku. Tento se člení do tzv. bloků. Můžete zde použít nadpisy, text, tabulky, obrázky, odkazy a mnoho dalšího. Editor je poměrně intuitivní a především neustále nabízí nápovědu.
 5. Pokud jste s podobou příspěvku spokojeni, stiskněte tlačítko Publikovat. Pokud jste nastavili datum publikování příspěvku na budoucí datum, místo tlačítka Publikovat zde bude Naplánovat. Jeho účel je však zcela totožný.

3. Úprava existujícího příspěvku

Z hlavní nabídky vyberte položku Příspěvky a následně Přehled příspěvků. Zobrazí se přehled všech příspěvků. Pokud je příspěvků mnoho, můžete tento pohled filtrovat nebo řadit dle různých kritérií. Pokud znáte alespoň část názvu příspěvku, který hodláte upravit, můžete využít také vyhledávání v pravém horním rohu.

Jakmile naleznete požadovaný příspěvek, postupujte následovně:

 1. Kliknutím na název příspěvku otevřete formulář pro jeho editaci.
 2. Proveďte úpravy dle vašich potřeb. Editace se nijak neliší od vytváření nového příspěvku. Pouze už má nekterá políčka vyplněná.
 3. Stiskněte tlačítko Aktualizovat (najdete ho v pravém horním rohu, podobně jako bylo u nového příspěvku tlačítko Publikovat nebo Naplánovat).

4. Vytvoření plánované akce

Z hlavní nabídky vyberte položku Akce a následně Vytvořit. Otevře se formulář pro vytvoření plánované akce.

 1. Jako první vyplňte titulek akce.
 2. Po pravé straně vyberte příslušnou rubriku.
 3. Podobně jako u příspěvku, vyplňte samotný obsah.
 4. Pod editorem obsahu se nachází další políčka, kterými se akce liší od příspěvků. Tyto informace nejsou povinné. Použijte jen ty, které mají pro danou akci smysl.
  • Datum a čas
  • Místo
  • Pořadatelé
  • Webová stránka akce
  • Vstupné (cena akce)
 5. Stiskněte tlačítko Publikovat v pravém horním rohu.

5. Úprava existující plánované akce

Z hlavní nabídky vyberte položku Akce. Zobrazí se přehled plánovaných akcí. Ten lze opět filtrovat či řadit dle jednotlivých sloupců.

 1. Kliknutím na název plánované akce otevřete editor.
 2. Proveďte požadované změny.
 3. Uložte stisknutím tlačítka Aktualizovat.

6. Vytvoření nové stránky

Vytvoření stránky funguje naprosto stejně jako vytvoření příspěvku. Rozdíl je v tom, že stránka se používá převážně pro statický obsah a sama od sebe se na webu nezobrazí. Bylo by nutné upravit menu webu a definovat kde a za jakých podmínek se má stránka zobrazit.

Stránky mohou editovat uživatelé s oprávněním “šéfredaktor” a vyšším.

Pro tvorbu a úpravu stránek se používá editor zvaný Page Builder, což je nástroj, který umožňuje vizuální úpravy stránek. Jedná se v podstatě o takovou skládačku.

Jídelníček je stránkou, která zobrazuje dokument aktuálního jídelníčku ve formátu PDF. Systém se automaticky postará o zpracování a vykreslení daného dokumentu.

Postup změny jídelníčku:

 1. Z hlavní nabídky vyberte položku Stránky, případně Přehled stránek.
 2. Klikněte na název stránky Jídelníček. Pokud je zde mnoho stránek a nemůžete se zorientovat, zkuste použít vyhledávání v pravém horním rohu.
 3. Najeďte myší na blok textu viz. obrázek níže. Objeví se malý zelený panel.
 1. Klikněte na symbol tužky. Otevře se editor dané komponenty. V tom to případě se jedná o blok textu.
 2. Smažte stávající obsah bloku textu označený na následujícím obrázku číslem 1.
 1. Stiskněte tlačítko Mediální soubory a nahrajte nový jídelníček z vašeho počítače, případně vyberte z mediální knihovny (pokud jste již požadovaný dokument do redakčního systému nahráli).
 2. Potvrďte tlačítkem Uložit změny. Tím potvrzujete pouze změnu textového bloku, nikoliv celé stránky.
 3. Uložte změny provedené na stránce stisknutím tlačítka Aktualizovat v  pravém horním rohu.