ZŠ a MŠ Přísnotice

Halloweenský den

Po prázdninách jsme ve škole měli projektový den s názvem Dušičky nebo Halloween? Objevovali jsme se rozdíly mezi slovanskými a anglosaskými tradicemi při oslavách těchto svátků. Kromě toho jsme zaměřili na zdokonalování klíčových kompetencí a průřezových témat. Na pěti stanovištích děti rozvíjely hrubou a jemnou motoriku, smyslové vnímání, paměť, komunikaci, vyhledávaly a zpracovávaly informace, tvořily myšlenkové mapy.

Comments are closed.